els genis

Promoció cultural.

programa  .: març 2012

Actualment: nòmades
Horari: especificat a l'esdeveniment.
genisbadalona@gmail.com