els genis

Promoció cultural.

activitat programada
Dmx. 20.04.2011   :.   18:00
Programem (Laboratori)


Sessió dedicada a la confecció d’algoritmes, l’ús d’entorns de desenvolupament i cerca de llibreries determinades.

Actualment: nòmades
Horari: especificat a l'esdeveniment.
genisbadalona@gmail.com