els genis

Promoció cultural.

activitat programada
Dmx. 13.04.2011   :.   18:00
Taller d'Introducció a la programació


El tercer taller de 9smitjans introdueix els fonaments de la programació informàtica per poder crear els teus primers algoritmes.

Durant el transcurs del taller aprendrem:


  • què és un programa i què aporten

  • dades, operadors, sentències de control, funcions i llibreries

  • llenguatges i paradigmes de programació

  • implementar codi propi

  • l'ús d'entorns de desenvolupament

  • l’estructura d’una pàgina web


No es precisa de grans requisits previs, solament interès per la matèria, ganes d'aprendre i compartir la vostra experiència.

Actualment: nòmades
Horari: especificat a l'esdeveniment.
genisbadalona@gmail.com