els genis

Promoció cultural.

activitat programada
Ds. 1.05.2010   :.   23:00
PRESENTACIÓ DEL DISC DELS FLAITONAI

Actualment: nòmades
Horari: especificat a l'esdeveniment.
genisbadalona@gmail.com