els genis

Promoció cultural.

notícies

  • IL GRAN TEATRO AMARO, DIJOUS 26 DE MAIG A ELS GENIS

    23 maig 2011

    Gran Teatro Amaro recorre el temps i la distància amb una música que parteix de l'època d'entreguerres i reprèn la tradició europea que va truncar el nazisme, aquesta afortunada col·lisió dels aires canalles i cabareters procedents de l'evolució de folklores i músiques populars tradicionals amb les avantguardes artístiques i la música clàssica des d'una perspectiva totalment contemporània.

    www
arxiu
Actualment: nòmades
Horari: especificat a l'esdeveniment.
genisbadalona@gmail.com