els genis

Promoció cultural.

notícies

  • Recurs de reposicó

    10 maig 2011

    Aquest matí, 10 de maig de 2011, hem lliurat al registre general de l'Ajuntament de Badalona un recurs de reposició contra la resolució que dictaminava clausurar la seu de l'Associació.
    Reiterem el recolzament rebut.
    Bona cremada!

arxiu
Actualment: nòmades
Horari: especificat a l'esdeveniment.
genisbadalona@gmail.com