els genis

Promoció cultural.

fotos  .: arxiu

Actualment: nòmades
Horari: especificat a l'esdeveniment.
genisbadalona@gmail.com