els genis

Promoció cultural.

fotos  .: desembre 2008

arxiu
Actualment: nòmades
Horari: especificat a l'esdeveniment.
genisbadalona@gmail.com